Verkleurt een tand of kies na een wortelkanaalbehandeling?

Afspraak maken

Een tand of kies verkleurt meestal niet na een wortelkanaalbehandeling. Als er toch enige verkleuring ontstaat, kan uw tandarts die meestal verhelpen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Vraag uw tandarts om advies.

© Ivoren Kruis